Fundacja Nieidealni została założona 23.09.2022 r. w Golubiu-Dobrzyniu przez trzech fizjoterapeutów oraz jedną osobę poruszającą się na co dzień na wózku. Jest ona odpowiedzią na blisko trzyletnie obserwacje lokalnej społeczności. Naszą filozofię opieramy na międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ang. ICF) przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 roku. Sposób myślenia w niej zaproponowany jest podstawą wszystkich nowoczesnych terapii i  stanowi fundament procesu rehabilitacji. Sami chcemy się skupić przede wszystkim na trzecim, kluczowym poziomie funkcjonowania, czyli uczestnictwie. Właśnie ono generuje największą radość z życia. Chcemy to realizować przez stworzenie przynajmniej jednej sekcji dyscypliny paraolimpijskiej czyli bocci, organizację biwaków ,,bez prądu” na łonie natury oraz w przyszłości spływy kajakowe, na które bralibyśmy osoby które nawet nie umieją same utrzymać pozycji siedzącej. Biorąc pod uwagę również nasze wykształcenie i doświadczenie kliniczne przede wszystkim w zakresie neurologii dziecięcej jak i neurologii osób dorosłych, będziemy podejmować się organizacji nieodpłatnych, specjalistycznych warsztatów i wykładów. Ich adresatami będą  przede wszystkim pacjenci, ich rodziny oraz personel opiekuńczy . Prowadzimy nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, chociaż skupiamy się przede wszystkim na tej pierwszej.

 

ZARZĄD

 

Aleksander Żurawski - prezes

Paulina Zapiec - członek zarządu

Mariusz Szyjkowski - członek zarządu

Elżbieta Mieszkowska-Żurawska - członek zarządu