Kochani, pewnie jak zauważyliście niemal wszystkie bieżące wydarzenia relacjonujemy na naszym profilu na Facebooku, stronę planujemy zostawić jako spis najważniejszych wydarzeń :)

Prócz nieodpłatnego udostępnienia nam Hali OSiR przy ulicy Sosnowej 2A podjęliśmy stałą współpracę z kilkoma placówkami w Golubiu Dobrzyniu. Należą do nich ,,Szansa na Zdrowie Środowiskowy Dom Samopomocy" ; ,,Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy" ; ,,Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne" oraz Dom Pomocy Społecznej. W przypadku Hali OSiR zajęcia realizujemy regularnie w piątki w godzinach 16.00-18.00. W pozostałych placówkach staramy się realizować jedne zajęcia tygodniowo po uprzednim ustaleniu z kierownictwem poszczególnych miejsc. 

Z powodu dość szybkiego rozwoju naszej organizacji i kolejnych propozycji współpracy podjęliśmy decyzję o zakupie dwóch kolejnych zestaw do Bocci wraz z paletkami sędziowskimi oraz bramkami do treningu celności. 

Olek

Boisko do bocci stanowisko prostokąt o wymiarach 12,5m na 6m. W dolnej części boiska znajduje się 6 stanowisk z których zawodnicy wprowadzają bile zgodnie z ryciną 1.

 Boisko do bocci2

Rycina 1. Boisko do bocci. Źródło OSiR Węgorzewo.

W boccie mecze można grać indywidualnie jeden na jednego, lub w drużynach składających się od 2 do 3 osób. Do gry wykorzystuje się jedną bilę białą, 6 bil czerwonych oraz 6 bil niebieskich. Wpierw na boisko jeden z zawodników wprowadza bilę białą, oraz pierwszą swoją kolorową. Następnie przychodzi kolej na jego przeciwnika, lub przeciwników jeżeli grają naprzeciwko siebie dwie drużyny. Wprowadzają oni na boisko bilę swojego koloru, po czym dalsza kolejność rzutów jest ustalana w zależności od tego którego koloru bila jest najbliżej białej bili. Przykładowo jeżeli czerwona bila styka się z białą bilą to przeciwnik, lub przeciwna drużyna wprowadza swoje bile aż do momentu kiedy to ich niebieska będzie najbliżej. Jeżeli to się nie uda i zostanie wykorzystane wszystkie 6 bil niebieskich, to wtedy przeciwnik, lub przeciwna drużyna mająca bile czerwone może wykorzystać te które im zostały aż wprowadzą na boisko wszystkie swoje 6 bili. Po wprowadzeniu wszystkich 12 bil kolorowych i 1 bili białej następuje podliczenie wyniku. Wygrywa drużyna, której bila jest najbliżej białej zdobywając 1 punkt i potencjalnie może uzyskać ich więcej, jeżeli jeszcze jakieś jej bile znajdują się bliżej białej bili niż najbliższa białej bili bila przeciwnika. Mecz składa się z 4 rund. Bile mogą być wprowadzane na boisko za pomocą rzutu, turlania, lub kopnięcia.

 

Jeżeli ktoś chciałby dokładniej poznać zasady gry to polecamy film instruktarzowy na YouTubie KLIK

W dniu 9 maja br. dwóch członków zarządu Fundacji tzn. Paulina Zapiec i Mariusz Szyjkowski oraz Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisali umowę na realizację zadania publicznego pn. ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", które będzie realizowane przez naszą Fundacje. Podstawowym celem wyżej wymienionego projektu jest założenie sekcji sportu paraolimpijskiego tj. bocci. Powstanie ona na bazie naszej sekcji sportowej, która funkcjonuje już od 15 października 2022 roku. W prawdzie w samym projekcie wskazaliśmy dość krótki okres realizacji tj. od 6.05 do 5.08, lecz nie musicie się bać - chcemy sprawić, by te zajęcia były czymś stałym. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 2290zł z czego 2000zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia i to pozwoli nam na zakup jednego profesjonalnego zestawu do gry w boccie dla dwóch osób. Będzie to taki sam zestaw jaki używa się na międzynarodowych zawodach i oczywiście posiada odpowiednią certyfikację. Z założenia następne nasze kroki to zdobycie kwalifikacji trenerskich III stopnia w bocci przez Olka, lub Paulinę. Dodatkowo chcemy wejść w skład Polskiej Ligi Bocci i startować w ogólnopolskich zawodach. Kto wie, może niektórzy z naszych zawodników będą osiągać tak dobre wyniki, że uzyskają kwalifikacje i pojadą na paraolimpiadę :) Jedno jest pewne - sport jest znakomitym uzupełnieniem standardowej rehabilitacji.