Boisko do bocci stanowisko prostokąt o wymiarach 12,5m na 6m. W dolnej części boiska znajduje się 6 stanowisk z których zawodnicy wprowadzają bile zgodnie z ryciną 1.

 Boisko do bocci2

Rycina 1. Boisko do bocci. Źródło OSiR Węgorzewo.

W boccie mecze można grać indywidualnie jeden na jednego, lub w drużynach składających się od 2 do 3 osób. Do gry wykorzystuje się jedną bilę białą, 6 bil czerwonych oraz 6 bil niebieskich. Wpierw na boisko jeden z zawodników wprowadza bilę białą, oraz pierwszą swoją kolorową. Następnie przychodzi kolej na jego przeciwnika, lub przeciwników jeżeli grają naprzeciwko siebie dwie drużyny. Wprowadzają oni na boisko bilę swojego koloru, po czym dalsza kolejność rzutów jest ustalana w zależności od tego którego koloru bila jest najbliżej białej bili. Przykładowo jeżeli czerwona bila styka się z białą bilą to przeciwnik, lub przeciwna drużyna wprowadza swoje bile aż do momentu kiedy to ich niebieska będzie najbliżej. Jeżeli to się nie uda i zostanie wykorzystane wszystkie 6 bil niebieskich, to wtedy przeciwnik, lub przeciwna drużyna mająca bile czerwone może wykorzystać te które im zostały aż wprowadzą na boisko wszystkie swoje 6 bili. Po wprowadzeniu wszystkich 12 bil kolorowych i 1 bili białej następuje podliczenie wyniku. Wygrywa drużyna, której bila jest najbliżej białej zdobywając 1 punkt i potencjalnie może uzyskać ich więcej, jeżeli jeszcze jakieś jej bile znajdują się bliżej białej bili niż najbliższa białej bili bila przeciwnika. Mecz składa się z 4 rund. Bile mogą być wprowadzane na boisko za pomocą rzutu, turlania, lub kopnięcia.

 

Jeżeli ktoś chciałby dokładniej poznać zasady gry to polecamy film instruktarzowy na YouTubie KLIK